סלסט בורסייה - מוג'נו בניו-יורק

סלסט בורסייה - מוג 'נובניו - יורק WBSSBm KEEEB ? 2 ב קול ר ^ " ובר , ר , ר < /&/ ר , . / לגזעב ^ גזילא את חלל גלריר ג ^ ע 1 ' ו לבריכות . כדי ל עט / ד מקרוב על מקור ר ובריכוז מלא . ביקשתי לשמוע את דעתו המקצועית : "הנקישות המרובות שמשמיעות הקעריות והכוסיות הצפות בבריכות אינן  אל הספר
טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21