נאו- קונספטואליזם בלונדון

נאו- קונספטואליזם בלונדון הכיל / 0 / כי האח , חגלגל ? ר , אוצר , ח 0 ופר ור , מ 1 ' ; ורר 1 ' > " דבק כ / 0 ג y >/ j oxn ג 1 ' ר , וא . ( Art Thinking את רוו / ערוכח "דורבלם" לווו / ח בדיוגים וחופעוח . ובספר-אגו / ולוגיח נ גוף פולימורפ' ג ' 1 ל כוו / בים , מעובים ,. , אזור ר , מופ ;\ ז נג 1 ' אלוו , / פרדוקסים אחרת , בנתונים החומריים - בנייר , בכתמים בהקשר , ומהמקום הזה , הכל בכל זאת פתוח" גם נרהם ה'גין מתייחס בחשדנות לכינוי ניאו-קונספטואליזם" שדבק בסוג האמנות שהוא מקדם , משום שלדעתו הבהירות והמוגדרות של הנרטיב שכינוי זה מציע הופכות אותו לבלתי-אמין לחלוטין . "לכן " , הוא אומר , "בחרתי לקרוא לזה ? חשיבה אסנותית' " ( Art Thinkin g ) את התערוכה שאצר - תערוכה שלוותה בדיונים והופעות ובספר-אנתולוגיה של ציטוטים פילוסופיים שאסף ועימד כמו סדרה של מסמכים אמנות"ם  אל הספר
טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21