פרס טרנר , לונדון

פרס טרנק , לונדון y i > 0 c גוקווין דבר גביר . ר 1 ר , חגזוג 1 ג 1 וח . wvd ר 0 , גרירי /) ר ^ פילר . ר . קולגיר , / ר . גזוח : * ו /\ ו ^ מר / וק ^ רח . , rnpo אפ רק לוקחים אח . ר , זטן ומקשיבים ^ ל ק 0 פ וברק איו ^ לקגוואל 1 ' ' ב \ Steve 1993 Tate McQueen , Bear , ( Gallery  אל הספר
טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21