.ק100 מ‭3 ]^1‬ ־‭0]60101‬־1ק ,־‭86", 11101111:01‬כך01ב‭, "(‬ מ&בתכ‭!^!!‬ ת6מ‭£0‬ י י רונן לייבמן, ''גופה‭."‬ מיצב, מקרן, מוניטור, 3 דקות, לופ.