דנה לוי, "התהוות‭5 /'‬ מסכים, מקרן וסרט וי דיאו בלופ .ק100 מ! ‭¥1<160‬ ,ז‭0_)6010‬זק ‭!8,‬ז66ז‭§", 5 80‬שת136001י' ,ץ‭1^‬ גת^ם