אריק כספי, ללא כותרת. הזרקת דיו על ויניל ‭^8,‬נ‭^1, 12‬מ‭V1‬ מ‭!"]<:0‬ ,ג‭:1€<‬ז11מ‭1, 11‬ק‭1^ 028‬•‭^!‬