בעקבות ‭,"4"‬ תערוכה קבוצתית בהשתתפות אריק כספי, דנה לוי, רונן לייבמן דורון פורמן, גלריה פופולוס. דיזנגוף סנטר, תל אביב. נובמבר ‭.99‬.‭161 ^\[\. ^0\^\)^ 99‬ ,ז16מ‭0108 031161}'. ])11^%08 06‬ק‭110116111611) , 111311001011?111111311.?0‬ ,ץ‭1, 03113 \£\‬ק‭1111§: 1^11 03$‬גק101זז‭6X1111)111011.?3‬ ק011ז§ ‭"4".^‬ ז‭^16‬