מיצב בפריז - ועכשיו שרה זי באוויר

מיצב בפריז - ועכשיו שרה זי באוויר | giBMffllAy ^ aHf gflB ^/ M Sarah Sze , Everything that rises  אל הספר
טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21