חשיפה רבתי

חשיפה רבתי מלגות לצלמים בריטיים , ישראליים ופלסטיניים סביב נושא הגלות 1 p ה ת ב ר זוכי חמלגות טעעפ קרן 0 ס רח ג " ' קובס חון , לואיז 1 ^ ' ור ^ , שרון ו /// MC חן 0 ' Border Line ric * עבודותיהם בב חתצוגות תוצג תתחיל ror > v חתערוכח ., £ אתריפ בתל שועים -אביב . 2000 בגלריית חמומחח בעווח-צדק . תל תוכנית המלגות "חשיפה כפולה" הוקמה בשנת , 1993 על-ידי צלמת אנגלייה כשם סנדרה ג"'קובס מתוך מטרה לעודד את קשרי התרבות החליפיים בין ישראל לאנגליה באמצעות המדיום הצילוס . בחמש השנים הראשונות הוענקו המלגות לצלמים ולאמנים בריטיים וישראליים . הן אפשרו להם לשהות חודש ימים איש בארצו של רעהו , להתחקות אחר נושאים המעניינים אותם ואחר דרכי חיים וצורות תרבות הזרות להם , ולעבוד על פרוייקט אישי . העבודות שנוצרו במהלך תקופת השהות במדינה האחרת או בעקבותיה , הוצגו סדי שנה בשתי תערוכות משלימות בישראל ובאנגליה .  אל הספר
טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21