9 סייגן'דבורקיס, שרכים, חג/ הטרופי בפארק הירקון, תל-אביב