14 נועם הו'לדנגרבר, גן העצמאות דרך חור המנעול של דב פייגין