7 נועם הולדנגרבר, דקלים, הט'"לח. שליר הז־ו'לק'נריום,