4 אילנית שסיע, עץ בכניסה להצר בטדי שאול המלך ‭,9‬ סמוך למוזיאון תל-אביב לאמנות