ר ‭1u‬• כספי, אדמה חרוטה, ררו־ ארל'ר, ‭,19'‬ סול ב'־ח ־צהלוך 7ו‭1'‬עבר דגיאני