3 מ'יק דבורקיס, ברכיות, הנן הטרופי בפארק הירקון, תל-אב'ב