טרמינל 11 :כתב עת לאמנות המאה ה ‭21 -‬

nip nr לה , לתל-אביב , כסו שזה קורה לבתולה ; מסנה התסיסות , והיא נותרה עיר גנים ללא קונספציה  אל הספר
טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21