הקרקעות החקלאיות בישראל לקראת סוף האלף: היבטים היסטוריים, משפטיים וחברתיים

הקרקעות החקלאיות בישראל לקראת סוף האלף : היבטים היסטוריים , משפטיים וחברתיים אלכסנדר ( סנדי ) קדר , אורן יפתחאל . 1 הקדמה שנות התשעים מתאפיינות בשינויים רדיקליים במשטר המקרקעין הישראלי , במיוחד במגזר החקלאי ; אך שינויים אלה נעשים בהיחבא כמעט וללא דיון ציבורי נאות , אף על פי שמשטר המקרקעין - על פניו המשפטיים , הכלכליים והפוליטיים - הינו תחום מרכזי בתשתית החברה והמשטר במדינה . כל שינוי במשטר זה ראוי שייעשה תוך ניתוח מקיף ודיון פתוח . מטרתנו המרכזית בחיבור הנוכחי הינה ליצור תשתית עובדתית , היסטורית ומשפטית לדיון מסוג זה , לצורכי משפטנים , מתכננים , גיאוגרפים , סטודנטים וציבורים נוספים המתעניינים במשטר הקרקעות הישראלי , החיבור יהיה בנוי כדלהלן : לאחר הגדרות מושגיות אחדות , נתאר בקצרה את המבנה של משטר המקרקעין בישראל כפי שעוצב בשנותיה הראשונות של המדינה . בהמשך נעבור לניתוח ותיאור מפורטים של השינויים המתרחשים במשטר זה בשנות התשעים , ונציע מעין מורה נבוכים למהלכים המשפטיים והאחרים שהובילו להפרטה חלקית וזוחלת של מקרקעי ישראל במגזר החקלאי . לאחר מכן נתמקד בניתוח מפורט של ההצעה של מינהל מקרקעי ...  אל הספר
רמות