חזית פנימית עם מבס לגלריה הראשית: בחלק העליון של הקירות הפנימיים עבודה של תומאס דימאנד; על הרצפה המושבים המודולר"ם בתכנון רם קולהאם ‭on the floor: the specially designed modular seats by Rem Koolhaas on the upper part of the interior wall, work by Thomas Demand; Internal elevation with a view to the main gallery:‬