סימפוזיון בנושא שוק החינוך הגבוה לאמנות מ-MFA ל-MBA; ובחזרה

סימפוזיון בנושא שוק החינוך הגבוה לאמנות מ- MFA ל ; WBA- ובחזרה מנחם גולדנברג " השנה ה " 5 בקלישר הוא שמה של תכנית המשך לאמנים צעירים , המתקיימת זה ארבע שנים מטעם המכללה להוראת הטכנולוגיה בתל אביב . במהותה מבקשת התכנית להוות מעין שנת מעבר , שנה נוספת של עבודה בסטודיו , בשילוב הנחיה , סדנה רעיונית ופגישות עם אמנים ועם "בעלי תפקידים" בעולם האמנות , שנה שבה מלווים האמנים הצעירים בצעדיהם הראשונים לאחר סיום לימודיהם ולקראת כניסתם לשוק האמנות . במהלך ארבע השנים האחרונות התמודדנו עם שאלות רבות באשר לאופי התכנית , תכניה , מטרותיה ונחיצותה . לא היינו יחידים . במקביל לנו ואחרינו החלו לצוץ תכניות המשך למיניהן : החל מתכניות אקדמאיות ממוסדות , המעניקות תואר שני וכלה בלימודי חוץ' בלתי מחייבים . במובן זה נדרשנו גם למחשבות מעשיות של הגדרה עצמית ביחס לשוק החינוך הגבוה לאמנות , ביחס למיתוגה של התכנית , ייחודה ותחלופה שהיא מציעה . כעת הגיע זמן לרפלקסיה מקיפה יותר . כעשור בלבד לאחר שטבע גדעון עפרת את המושג "אמן n / BA נדמה שיש צורך בהגדרות חדשות לגמרי לשם הרהור במצבם של האמנים החדשים , בהכשרתם ובאופיין ...  אל הספר
טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21