מפתחות

מפתחות א אגרנט , שמעון 308 , 307 אדמות מדינה 526 או"ם 471 אוטונומיה , 86 , 73 , 71 , 61 , 57 , 56 , 55 , 43 143 , 520 , 510 , 466 , 395 , 355 , 282 , 225 , 143 526 , 525 אוכלוסיות חלשות 394 , 383-381 אוניברסיטה 12 , 10 , 9 אוצר 355 , 353 , 345 , 344 , 235 , 200 , 151 , 87 , 83 , 79 , 59 , 50 , 48 אור , אורי 252 איזורי פיתוח 149 אי ביטחון תעסוקתי 170 , 167 , 166 , 162 , 155 , 154 אי שוויון , 278-275 , 273 , 143-139 , 137-135 , 132-130 , 104 , 102 , 99 , 97 , 95 541 , 529 , 523 , 502 , 286 , 282 , 281 , 280 איחוד משפחות 475 , 319 אינטגרציה 453 , 430 , 419 , 240 , 144 , 128 , 125 אינפלציה 528 , 185 , 153 , 151 , 60 , 52 , 51 , 38 , 26 אינתיפדה , 521 , 260 , 258 , 252 , 251 , 249 , 242 , 228 , 226-219 , 217-214 , 211 , 151  אל הספר
רמות