משיח של חלוציות לשיח של זכויות: זהות ואזרחות בישראל

משיח של חלוציות לשיח של זכויות : זהות ואזרחות בישראל * יואב פלד , ** גרשון שפיר *** רקע תיאורטי הפרדיגמה הפונקציונליסטית ניתוחים היסטוריים וסוציולוגיים של החברה הישראלית נטו להתמקד , עד לאחרונה , בהיבטיו האידיאולוגיים של פרויקט ההתיישבות הציוני , שנראו כמבדילים אותו מתהליכים קולוניאליים אחרים . דבר זה נעשה כדי להציג את ה"שיבה" היהודית לארץ ישראל כייחודית מבחינה היסטורית וכדי להימנע מהמבוכה שבתיאורה כפרויקט התיישבות קולוניאלי . ( Kimmerling , 1992 , 450 ) הצגה זו של ההתיישבות הציונית בארץ ישראל נסמכה על "החלטות מסגרת" אחדות ביחס לגבולותיו של הקולקטיב הנחקר , ביחס לנקודות מפנה עיקריות בהיסטוריה שלו וביחס לשאלות המחקר העיקריות שצריכות להישאל לגביו . ( Kimmerling , 1992 ) בהתאם לכך הוגדר הקולקטיב כיהודי , מערבי , דמוקרטי ו"מהפכני ; " השגת העצמאות בשנת , 1948 מלחמת ששת הימים בשנת 1967 ונצחון הליכוד בבחירות בשנת 1977 נחשבו לנקודות מפנה עיקריות ; ושאלת המחקר המרכזית היתה : באיזו מידה הצליח הקולקטיב הזה להתמודד עם האתגרים שהוצבו לפניו על ידי הסביבה הלא מערבית , הלא דמוקרטית והבלתי ידידותית ...  אל הספר
רמות