זהות קולקטיבית בישראל

זהות קולקטיבית בישראל אליעזר בן רפאל * ויכוחים בשלושה מישורים החברה הישראלית השסועה של היום , והמתוארת לעיתים כ"רב תרבותית , " יוצרת אצל רבים מבוכה עמוקה . בשעות השיא של מתחים אלה - והללו חוזרים ונשנים לעיתים מזומנות - נוצר הרושם שחברה זו הינה פקעת של כוחות מסוגים שונים שאין ביניהם כל מכנה משותף ושכל אחד מהם דוחף את המציאות הזאת לכיוון אחר . כנגד זה , מאמר זה טוען שניתן "להכניס סדר" במציאות רבת פנים זו מבחינה מושגית , ולהצביע על המתחים השונים כקשורים להיבטים שונים של אותה מערכת של דילמות זהותיות בסיסיות . אי לכך , חיבור זה דן בניסוחים עיקריים של הזהות הקולקטיבית המתרוצצים בישראל ובעימותים העקרוניים שאותם ניסוחים מעורבים בהם . ביתר פירוט , דפים אלה מתייחסים לתחומי החיכוך בין התרבות הדומיננטית לבין הכוחות הבולטים בשדה זד . בתקופה זו . המסגרת הזאת אינה מאפשרת לתקוף את כל הגורמים המעורים בעיצובה של המציאות התרבותית החברתית הישראלית של ימינו - האתיופים , יהדות התפוצות או היורדים , שגם הם נוטלים בוודאי חלק במרחב סבוך זה . יתרה מזו , לא תתאפשר התייחסות גם לעימותים של הנוסחים הלא דומיננטיים בי...  אל הספר
רמות