עסקות־חליפין וצירופי־מקרים - עיון מסוים בענייני ביטחון, משפט ופוליטיקה

עסקות חליפין וצירופי מקרים - עיון מסוים בענייני ביטחון , משפט ופוליטיקה ליאון שלף * מבוא - עצורים כ"קלפי מיקוח" ביום 4 . 3 . 98 התבשר הציבור הישראלי כי כארבעה חודשים קודם לכן ניתן פסק דין על ידי בית המשפט העליון , שבו הוחלט כי מותר להחזיק עשרה אסירים בטחוניים ( רובם כנראה חברי החיזבללה ) במעצר מינהלי למטרה יחידה ומוצהרת - כ"קלפי מיקוח" במשא ומתן אפשרי בעתיד על שחרורו של הנווט רון ארד , ואולי גם של חיילים אחרים שנפלו בשבי ועודם בחיים . אי הנוחות של בית המשפט מעצם ההחלטה מורגשת היטב בלבטים שפורטו לאורך פסק הדין , כי הרי מדובר באופן ברור ובולט בפגיעה קשה בעקרונות של חוק יסוד : כבוד האדם וחירותו . בית המשפט מנסה , בטיעונים מטיעונים שונים , לנמק ולהצדיק את אישורו להפרה זו של הערכים הדמוקרטיים של החברה הישראלית . למשל , בית המשפט מסביר כי "אין חולק כי סמכות זו מהווה פגיעה בזכות היסוד של האדם לחירות , " ומאמץ עמדה שהובעה שנים מעטות קודם לכן בדיון על אודות גורלו של ישראלי ( ברוך בן יוסף ) בזו הלשון : "עוסקים אנו בפגיעה חריפה בחירותו של אדם , בדרך חריגה שאינה מתישבת בדרך כלל עם הערכים הדמוקרטיי...  אל הספר
רמות