ציור ‭:18‬ מוטיבים חיוביים בדמות יהודי, צויר על־ידי ילד ערבי