ציור ‭:17‬ מוטיבים חיוביים בדמות ערבי, צויר על־ידי ילד יהודי