ציור ‭:16‬ הופעה מסורתית של דמות יהודי, צויר על־ידי ילד ערבי