ציורים ‭:15-14‬ הופעה מסורתית של דמויות ערביות, צויירו על־ידי ילדים יהודיים