ציורים ‭:13-12‬ פגמים ועיוותים בדמויות ערביות, צויירו על־ידי ילדים יהודיים