ציורים ‭:11-9‬ תוקפנות ואפיוני מחבל בדמויות ערביות, צויירו על־ידי ילדים יהודיים