ציור ‭:5‬ רגש חיובי בדמות יהודי, צויר על־ידי ילד יהודי