ציור ‭:6‬ רגש שלילי בדמות ערבי, צויר על־ידי ילד יהודי