ציור ‭:7‬ רגש חיובי בדמות ערבי, צויר על־ידי ילד ערבי