ציור ‭:8‬ רגש שלילי בדמות יהודי, צויר על־ידי ילד ערבי