ציורים ‭:4-3‬ אלבורציות של ילדים יהודיים לציורי דמויות של ערבים