לוח ‭:3‬ מדד איכותי - ממוצעים, סטיות־תקן, ניתוח שונות ומבחני פוסט־הוק בהתאם ללאום של המצייר וללאום של הדמות המצוירת