תרשים ‭:1‬ הרצון להזמין הביתה את שתי הדמויות (קרבה)