פרלמנטריזם ויריביו: הפוליטיקה של המשפט הליברלי

פרלמנטריזם ויריביו : הפוליטיקה של המשפט הליברלי גד ברזילי * מאמר זה מתמקד באחת התופעות הבעייתיות ביותר של המשטר הפוליטי בישראל : התרסקות הפרלמנטריזם . פרלמנטריזם הינו אידיאולוגיה המצדיקה את ריבונותה של מדינה דמוקרטית על בסיס הייצוגיות והעליונות החוקתית של בית המחוקקים . איני רואה אידיאולוגיה מדינתית כלשהי כערך המקדש את עצמו , שכן אידיאולוגיות של מדינות נועדו , במידה משמעותית , להיות אמצעי בידי אליטות פוליטיות מדינתיות להצדקת המסגרת הפוליטית שבאמצעותה הם שולטים ( על פרלמנטריזם כאידיאולוגיה מדינתית , ראו : ;( Foucault , 1976 אך מובן כי אידיאולוגיה מדינתית דוגמת פרלמנטריזם צריכה לקבל לגיטימציה ציבורית - מסוימת לפחות - כדי לשרוד לאורך זמן . איני סבור כי פרלמנטריזם היה היסוד הפוליטי החשוב ביותר של המשטר הפוליטי הישראלי ; לדעתי , מאז הוקמה מדינת ישראל היה היסוד האתנוקרטי של המדינה - כלומר , היותה משטר פוליטי יהודי המבוסס על אתוס ציוני - היסוד החוקתי והפוליטי המרכזי בה . עם זה , הפרלמנטריזם היה יסוד חשוב בכינונה של פרוצדורה דמוקרטית והפנמתה המוגבלת בקרב האליטות והציבור הרחב בישראל . הפרלמנטרי...  אל הספר
רמות