בית־המשפט הגבוה לצדק - בית־משפט כמעצב חברתי

בית המשפט הגבוה לצדק - בית משפט כמעצב חכרתי זאב סגל * תפקיד בג"צ בעיצוב ערכים חברתיים במערכת השלטונית הכנסת נהנית מעליונות . היא מסמלת את ריבונות העם . כוח החקיקה הנתון בידיה קובע את "כללי המשחק" במערכת , הן לגבי הרשות המבצעת והן לגבי הרשות השופטת . במשטר דמוקרטי , המבוסס על הפרדת רשויות , הסמכות לפרש את החקיקה נתונה בידי בית המשפט . עם צאתו של חוק לאוויר העולם הוא נהפך לחי הנושא את עצמו והפועל בחברה שבה נחקק . בית המשפט הוא שייתן לחוק חיים ויפרשו כמיטב שיקול דעתו , אם בפרשנות מילולית ואם בפרשנות תכליתית . "ההיסטוריה החקיקתית , " שקדמה לחוק , יש שתסייע לבית המשפט לעמוד על תכלית החקיקה המיוחדת ותיתן לה את משמעותה . עם זה , ייתכן גם שבית המשפט יתרחק בפרשנותו מהתכלית הספציפית של החוק המסוים הנידון , ויפרש את החוק לאור ערכי היסוד ארוכי הטווח של החברה , שחזקה על המחוקק שביקש לקיימם . הפרשנות אינה רק נחלתה של הרשות השופטת . כל אחת מרשויות השלטון נדרשת לפרשנותה של החקיקה , שהרי מדיניות הפעלת החוק על ידי הרשות המבצעת כרוכה בנקיטת עמדה באשר למתחייב מהחוק . עם זה , הפרשנות המחייבת של החוק נתונה ...  אל הספר
רמות