ידע, כוח ופוליטיקה פמיניסטית

ידע , כוח ופוליטיקה פמיניסטית חנה הרצוג * דיון במעמד האשה בישראל בפרספקטיבה של חמישים שנות המדינה ניתן לניתוח ולהערכה רק תוך בחינת ההתפתחות של הידע הפמיניסטי הישראלי . במאמר זה אני מבקשת להתחקות אחר ההתפתחות ההיסטורית של האמת על אודות נשים בישראל . הטיעון הקובע כי ידע הוא כוח מיטיב לתאר את המצב בעולם כולו ובישראל בפרט . ככל שהידע האקדמי והציבורי על נשים ועל מיקומן החברתי הלך והתפתח , כן השתנתה הבנת המציאות והלכה והתבהרה תמונת המצב . ככל שנצבר ידע רב יותר , כן נתבהר עומק המבנה המגדרי ( gendered structure ) של החברה . הידע המצטבר נהפך לבסיס של מודעות חברתית ומנוף לשינוי של מדיניות חברתית . תחומי חיים רבים יותר נידונים , המודעות לשוני בין נשים מקבוצות מעמדיות , אתניות ולאומיות שונות גוברת , ובמקביל , תנועות הנשים מתרחבות ותביעותיהן נהפכות למכלילות ולכוללות יותר . גילוי המנגנונים הממקמים נשים במקומות "נשיים , " "שוליים" או "אחרים" מאפשר להצביע על האופן שבו זהות נשית מעוצבת ולקרוא תיגר ולהתנגד לזהות כפויה זו . ( 1990 Cocks , 1989 ; Smith , ) הדרך שבה התפתח המחקר של מדעי החברה בישראלי על אוד...  אל הספר
רמות