תרשים ‭:3‬ אחוז המסכימים לפתרון של מדינה פלשתינית ואחוז המעדיפים אותו