תרשים ‭:2‬ אחוז המשיבים שבחרו באופציית הסטטוס־קוו בשאלה על השטחים