תרשים ‭:1‬ ציפיות, עמדות ומדד מאוחד של אקלים־הדעות בסוגיית השטחים