דעת־קהל כישות רב־ממדית: המקרה של האינתיפדה

דעת קהל כישות רב ממדית : המקרה של האינתיפדה * יעקב שמיה ** מיכל שמיר *** דעת קהל היא יותר מאשר שיקופם של סקרי דעת קהל , יותר מסך הדעות של המרואיינים בסקר ; דעת קהל היא ישות חברתית קולקטיבית המחייבת תקשורת ומידה של פומביות . היא מערבת ציבורים רחבים , עוסקת בסוגיות ציבוריות ומתקיימת במרחב הציבורי - בין כשיחה או כפעילות קולקטיבית ובין כעמדות המובעות בראיון לסקר , המסוכמות לתמונה כוללת וזוכות בפרסום . לדעת קהל ביטויים מגוונים . היא ממוקמת בצומת של החברה , התקשורת והפרט , של הציבורי והפרטי , של החברה האזרחית והמדינה , של אזרחות ופוליטיקה , של הציבור הרחב והאליטה , של פיקוח חברתי ורציונליות , של נורמות ואירועים . נפתח בדיון במושג דעת קהל כפי שאנו רואים אותו . דיון זה ידריך אותנו בחקר דעת הקהל בישראל במהלך האינתיפדה . בתקופה זו אירעו שינויים רבי חשיבות בדעת הקהל עם תוצאות מרחיקות לכת לפוליטיקה הישראלית . אנו סבורים כי דיון זה מתאים במיוחד לספר לזכרו של יונתן שפירא , שראה בתהליכי דעת הקהל שאנו מנתחים כאן נקודת אור בראייתו הפסימית את החברה האזרחית בישראל ( שפירא , . ( 1996 מהי דעת קהל ? ממדים ...  אל הספר
רמות