לוח ‭- 3‬ מדרוג ‭14 (rating)‬ ונתח ‭15(share)‬ של צפייה בחדשות בערוץ 1 ובערוץ 2 (מרס-נובמבר ‭16 (1998‬