ציור ‭- 1‬ ממוצעים שבועיים של מדרוג הצפייה ב"מבט" וב"החדשות" ליחידים ולמשקי־בית (מרס-נובמבר ‭12 (1998‬