לוח ‭- 2‬ צפייה בחדשות (באחוזים) בערוץ 1 ובערוץ ‭''(1997- 1992) 2‬