"אתה הבנת את זה, ברוך?" על הצפייה בחדשות הטלוויזיה בישראל

" אתה הבנת את זה , ברוך " ? על הצפייה בחדשות הטלוויזיה בישראל עקיבא כהן ** מדינת ישראל הצליחה להתקיים במשך כמעט שני עשורים בלי טלוויזיה . כמה שהדבר נראה מוזר , זוהי עובדה . ובין שהאמרה המיוחסת לדוד בן גוריון , ראש הממשלה הראשון - "על גופתי המתה תהיה טלוויזיה בישראל" - נכונה , מוגזמת או בלתי מדויקת , עובדה היא גם שמדינת ישראל היתה אחת מן המדינות המערביות האחרונות שאימצה מדיום שידור זה . שידורי טלוויזיה מתקיימים באופן סדיר למן סוף שנות הארבעים בארצות הברית ובחלק ממדינות אירופה , אולם בישראל הם החלו רק בשנת , 1966 וגם אז רק במתכונת של טלוויזיה "לימודית" ובזכות תרומה נכבדה של קרן "יד הנדיב" של משפחת רוטשילד ( כספי ולימור , . ( 1992 לכך הסכים גם בן גוריון משהוסבר לו כי ניתן להשתמש בטלוויזיה לצורך הגברת החינוך וההשכלה של הציבור , בעיקר של הנוער . טלוויזיה כללית הוקמה בישראל רק בשנת 1967 ונחנכה רשמית שנה לאחר מכן בשידור מצעד הניצחון של צה"ל בירושלים המאוחדת לאחר מלחמת ששת הימים . בעוד שהטלוויזיה הלימודית פעלה תחת חסותו ופיקוחו של משרד החינוך והתרבות , נוסדה הטלוויזיה הכללית במסגרת רשות השידו...  אל הספר
רמות