לוח ‭:1‬ אחוז הבלתי־מועסקים מכוח־העבודה האזרחי ‭'1997-1980‬