באפס עבודה: אבטלה ומובטלים בישראל

באפס עבודה : אבטלה ומובטלים בישראל דן יעקבסוף * הרוצה לראות את ארץ ישראל בחורבנה , ייתן עינו באחינו האומנים , הרכבים וחרשי הברזל . ילך נא משער הארץ , יפו , עד שער יפו בירושלים . יצפין ובא צפתה דרך טבריה וראה את הפנים הלבנות , את הגופות הרזים והכפופים , את העיניים השקועות בחוריהן ... אז ידע ויכיר הרואה אפס קצה חורבנם של ישראל בארץ ישראל . באפס עבודה , הם כולם כאיש אחד גוועים ברעב . הם ונשיהם וטפם . ( יהושע ברזילי , לוח ארץ ישראל , ( 1891 מיתוס התעסוקה המלאה בישראל חוסר עבודה ומצוקת אבטלה הוצגו משחר ההתהוות של היישוב היהודי החדש בארץ כאחת הסכנות העיקריות להגשמת החזון הציוני של מעבר מפרנסות אוויר "מנחם מנדליות" לחיי "עם עובד" על אדמתו . החשש היה שכל הפסקה בעבודה פירושה חבלי מעבר מחודשים , נשירות מהמעגל החלוצי , אפילו ירידה מהארץ , ובכל מקרה פגיעה קטלנית בתהליך בניינה של האומה . התעסוקה המלאה , תוך הגנה מפני תחרותם של עובדים ערבים , נחשבה לתנאי העיקרי שבו תלויה היכולת לגייס את העובדים היהודים בתקופת היישוב למען מטרת העל של התקומה הלאומית גשטרנהל , . ( 1995 הזכות לעבודה נתפסה , בראש ובראשו...  אל הספר
רמות