תרשים ‭:2‬ יחס הסיכויים (בנות/בנים) ללמוד מדעים ברמה מוגברת על־פי היצע המקצועות החלופיים למדעים בבית־הספר